Ochrana osobných údajov

 1. Subjekt: MK-S s.r.o. , so sídlom Medzi lánom 378/34, 010 04 Hôrky ďalej ako „Stolárstvo Kubík.“.
 2. Zber osobných údajov fyzických a právnických osôb je vykonaný pre potrebu objednania produktov, ak sa fyzická alebo právnická osoba rozhodne požiadať o vyhotovenie ponuky, objednaniu tovaru a služieb, alebo iných úkonov, ku ktorým je v zmysle zákona potrebné doložiť osobné údaje zo strany kupujúceho alebo predajcu.
 3. Z poskytnutých údajov od fyzických a právnických osôb sa uchovávajú nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa, obchodné meno spoločnosti, sídlo, IČO (ak je potrebné pre fakturáciu).
 4. Vyhlásenie je formulované na základe legislatívy: Nový zákon o ochrane osobných údajov 18/2018 Z. z. a Všeobecným nariadením o ochrane údajov General Data Protection Regulation (GDPR) s platnosťou od 25. mája 2018.
 5. Uchovávanie osobných údajov je vykonávané po dobu dvoch rokov a vzťahuje sa na bod 2.
 6. Osobné údaje osôb nie sú poskytované ďalším tretím stranám – fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré nemajú priamy dosah na vykonávanie podnikateľskej činnosti Stolárstva Kubík a jej výkonu predmetu činnosti. Osobné údaje môžu byť poskytnuté v rámci zainteresovaných strán, pre vykonávanie predmetu činnosti Stolárstva Kubík alebo jej zákonných povinností.
 7. Uchovávanie údajov je výhradne v rámci Európskej únie, nie mimo nej.
 8. Každá fyzická alebo právnická osoba odovzdávajúca osobné údaje Stolárstvu Kubík, má právo na kópiu všetkých osobných údajov z databázy Stolárstva Kubík.
 9. Každá fyzická alebo právnická osoba odovzdávajúca svoje osobné údaje Stolárstvu Kubík, má právo na podanie sťažnosti o ochrane jeho osobných údajov, v prípade porušenia platných nariadení v rámci platnej legislatívy Slovenskej republiky.
 10. Každá fyzická alebo právnická osoba odovzdávajúca osobné údaje Stolárstvu Kubík, má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, na čo musí Stolárstvo Kubík reagovať v rámci platnej legislatívy Slovenskej republiky.
 11. Každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odovzdá osobné údaje Stolárstvu Kubík, automaticky vyjadruje súhlas so spracovaním všetkých svojich zadaných osobných údajov.